ανακαίνιση μπάνιου εικόνα προφίλ

Εξειδικευμένη εργασία είτε για ριζική αναδιαμόρφωση του μπάνιου ( ξήλωμα όλων των ειδών υγιεινής κτλ ) είτε για μερική.